Print
 

Information in Nepali

1. Support Service Centres
(a) CHEER Centre (Kwun Tong)
(i) Interpretation and Translation Services
(b) HOME Centre (Yau Tsim Mong and Sham Shui Po)
(c) HOPE Centre (Wan Chai)
(d) LINK Centre (Kwai Tsing)
(e) TOUCH Centre (Tung Chung)
(f) Yuen Long Town Hall Support Service Centre (Yuen Long)
2. Community Support Team
3. Saptahik Sandesh - Radio Programme in Nepali
4. Ambassador Scheme for Ethnic Minorities
5. Financial Assistance for Non-school-attending Ethnic Minorities and New Arrivals for Taking Language Examinations
6. Subsidy for Non-school-attending Ethnic Minorities and New Arrivals from the Mainland Participating in Language Courses
7. Home Affairs Department's Support Services for Ethnic Minorities
8. Your guide to services in Hong Kong
9. Guide to Living in Hong Kong
10. (a) Health Advice for Prevention of COVID-19
(b) Travel advice and practice social distancing for prevention of COVID-19
(c) What You Must Know for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

नेपालीमा जानकारी

1. सहायता सेवा केन्द्रहरू
(a) चियर केन्द्र (क्वुन तङ्ग)
(i) व्याख्या र अनुवाद सेवा
(b) होम केन्द्र (याउ चिम मोङ्ग र शाम शुइ पो)
(c) होप केन्द्र (वान चाई)
(d) अल्पसंख्यक जातीयहरूको लागि लिन्क सहयोग सेवा केन्द्र (क्वाई छिङ्ग)
(e) टच केन्द्र (तुङ्ग छुङ्ग)
(f) युन लङ्ग टाउन हल् सहायता सेवा केन्द्र (युन लङ्ग)
2. समुदायिक सेवा समुह
3. सप्ताहिक सन्देश - नेपालीमा रेडियो कार्यक्रम
4. अल्पसंख्यक जातीयका लागि राजदूत योजना
5. भाषा परिक्षाहरू लिनको लागि स्कूल -उपस्थित-नहुने अल्पसंख्यक जातीयहरू र नयाँ आगन्तुकहरूका लागि आर्थिक सहायता
6. भाषा सम्बन्धि पाठ्यक्रममा भाग लिएका स्कुल-उपस्थित-नहुने अल्पसंख्यक जातीयहरू र मेनल्यान्डबाट आएका नँया आगन्तुकहरूको लागि सहायता
7. ह मामिला विभागको सहयोग सेवा
8. हङकङमा सेवाहरू सम्बन्धि निर्देशिका-पुस्तक
9. हङकङमा बसोबास गर्न मार्गनिर्देशिका
10. (a) COVID-19 को रोकथामका लागि स्वास्थ्य सल्लाह
(b) COVID-19 को रोकथामको लागि यात्रा सल्लाह र सामाजिक दूरीको अभ्यास
(c) तपाईंले कोरोनाभाइरस रोग 2019 (COVID-19) को बारेमा के थाहा पाउनु पर्छ
 
Back  Back to Top
 
 
2006 copyright logo | Important notices Last Revision Date : 16 September 2021